Cronjob vsako leto

Ustvarjanje cron posel ali crontab vsako leto z našim spletnim crontab generatorjem.

Na 00:00 na 1st med vsakim januar.

Minut
Ur
dan (mesec)
mesec
dan (teden)
Cronjob generator robot
* Vsaka vrednost
, Ločilo seznama vrednosti
- Obseg vrednosti
/ Vrednosti korakov