Cronjob svake godine

Kreiranje cron posla ili crontaba svake godine sa našim online crontab generatorom.

Na 00:00 na 1. tokom svakog januar.

Minuta
Sati
dan (mesec)
Meseca
dan (sedmica)
Cronjob generator robot
* Bilo koja vrednost
, Znak za razdvajanje liste vrednosti
- Opseg vrednosti
/ Vrednosti koraka