Crontab och cronjob generator

Behöver du hjälp med att skapa ett cron-jobb? Prova vår online cronjob generator för enkel och snabb skapande av dina crontab scheman. Alla inställningar är möjliga och ger dig en läsbar text tillbaka så att du vet exakt vilka kommandon du använder på din webbplats. Använd redigeraren för att göra livejusteringar och validera omedelbart den uppdaterade cronjob-regeln. Har du problem med att skapa ditt kommando? Prova sedan ett av våra cronjob-exempel för en bra start i rätt riktning. Med vår crontab-kalkylator online kan du vara säker på att ditt cron-jobb är helt korrekt. Valideringen körs också mycket snabbt på grund av den kraftfulla underliggande funktionen. Ser du fortfarande ett misstag? Vänligen kontakta oss.

Varje minut på varje dag.

protokoll
Timmar
dag (månad)
månad
dag (vecka)
Cronjob generator robot
* Val av värde
, Avgränsare för värdelista
- Värdeintervall
/ Stegvärden

En crontab, även kallad cronjob, är användbar när du vill köra ett visst program eller en viss funktion vid en fördefinierad tidpunkt. I de flesta fall är cronjob-inställningarna redan aktiva på din värd, som körs på system som Linux, BSD och CentOS. Du hittar förmodligen crontab-översikten i DirectAdmin, cPanel eller Plesk. Om så inte är fallet, fråga din webbhotell om möjligheterna för cron-jobb. De kan förmodligen aktivera detta åt dig, eftersom det är ett ganska standardprogram på alla servrar.

Dessa så kallade cronjobs är därför mycket användbara för att utföra vissa funktioner på förutbestämda datum och tider. Du kan ställa in cron-jobbet till minst en minut och det är möjligt att ange minuter, timmar, veckor, månader och kombinationer av det. Några exempel på korrekt användning är att skicka massmeddelanden, göra en automatisk säkerhetskopia eller ringa ett PHP- eller Perl-skript. Jag skapade generatorn nedan för att göra detta så enkelt som möjligt för dem som ännu inte är bekanta med crontab-översikterna och cronjob-inställningarna.