Cronjob var 12:e timme

Skapa ett cron-jobb eller crontab var 12:e timme med vår online crontab generator.

Vid timmen varje 12 timme i följd på varje dag.

protokoll
Timmar
dag (månad)
månad
dag (vecka)
Cronjob generator robot
* Val av värde
, Avgränsare för värdelista
- Värdeintervall
/ Stegvärden