Cronjob varannan minut

Skapa ett cron-jobb eller crontab varannan minut med vår online crontab generator.

Varje 2 minut i följd förbi varje timme på varje dag.

protokoll
Timmar
dag (månad)
månad
dag (vecka)
Cronjob generator robot
* Val av värde
, Avgränsare för värdelista
- Värdeintervall
/ Stegvärden