క్రోంటాబ్ ఉదాహరణలు

క్రోన్ జాబ్స్ ఏర్పాటు చేయడం ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు, టెస్టింగ్ మరియు మేనేజింగ్ గురించి చెప్పనవసరం లేదు. అందుకే మేము మీ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే క్రోంటాబ్ నియమాలను జాబితా చేసాము. ఈ ఉదాహరణలు సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే క్రోన్ జాబ్స్. మీరు వెతుకుతున్నది కూడా ఉంది మంచి అవకాశం ఉంది. దిగువ ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే, మీరు కోరుకున్న సెట్టింగ్ లను కలిగి ఉన్న ఫారంతో పేజీకి తీసుకెళ్లబడతారు. ఒకవేళ అవసరం అయితే, మీరు దానిని మీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒక ఉదాహరణను కోల్పోతున్నారా అని మాకు తెలియజేయండి మరియు మేము దానిని క్రోన్జాబ్ మరియు ట్యాబ్ ఉదాహరణల జాబితాలో జోడిస్తాము.