Cronjob varje torsdag

Skapa ett cron-jobb eller crontab varje torsdag med vår online crontab generator.

På 00:00 på torsdagar.

protokoll
Timmar
dag (månad)
månad
dag (vecka)
Cronjob generator robot
* Val av värde
, Avgränsare för värdelista
- Värdeintervall
/ Stegvärden